Back to school

ISTORIJAT ŠKOLE

Osnovna škola "Miladin Bučanović" sa sedištem u Vlaolu nalazi se na 30km od grada Majdanpeka i pripada opštini Majdanpek. Pored matične škole u Vlaolu postoje i dva izdvojena odeljenja u Jasikovu i Leskovu.

Sve do 1885. godine ova sela nisu imala svoje škole. Te godine je Jasikovo dobilo prvu školu.Nju su pohađala deca iz Jasikova, Vlaola i Leskova. Škola je počela sa radom u privatnoj kući Caranović Ilije, sa oko 20 upisanih učenika. Prvi učitelj je bio Dobrivoje Jovanović. Škola nije imala klupe, već su deca donosila tronoške. Školske table takođe nije bilo. Deca su od kuće donosila rendisane daske na kojima se učilo pisanje. U trećem i četvrtom razredu počinjalo se pisati mastilom a koristila su se guščja i ćureća pera. Umesto upijača korišćen je pepeo. Deca su u školi učila samo Srpski jezik, čitanje i pisanje. Sva deca su pohađala pripremni (pripravni) razred i u ovom razredu učio se samo Srpski jezik.

Prva školska zgrada u Jasikovu podignuta je 1891. godine, u Vlaolu 1896. godine a u Leskovu 1906. godine. Za izgradnju škole u Jasikovu posebnu zaslugu je imao predsednik opštinske uprave Mladenović Petar i delovođa Jovan Simeonović, koji su uveli kuluk za izgradnju zgrade. međutim predsedniku je zbog izgradnje škole izrečena kazna, jer se nije držao plana izgradnje. Umesto da je gradi paralelno sa seoskom ulicom on je odredio pravac sever-jug.

Nova školska zgrada u Vlaolu izgrađena je 1978. godine a u Leskovu 1951. godine i danas se koriste ovi objekti.

Zgrada OŠ "Miladin Bučanović" nalazi se u selu Vlaole u brdsko planinskom delu opštine Majdanpek na nadmorskoj visini od 485 metara i izgrađena je 1978. godine, a poslednje renoviranje bilo je 2001. godine.

Zgrada u Jasikovu se takođe nalazi u brdsko planinskom delu opštine Majdanpek na nadmorskoj visini od 504 metara, posledenje renoviranje u ovoj školi bilo je 2002. godine.

Zgrada u Leskovu se nalazi na nadmorskoj visini od 489 metara a poslednje renoviranje je bilo 2011. godine kada je izgrađen mokri čvor.

NOVOSTI

Naša škola je u saradnji sa udruženjem građana "Praurija" dobila tri računara. Snimak možete pogledati na linku ispod.

Snimak dodele računara

Link ka blogu Istorija: Istrorija