Back to school

Godišnji plan rada za 2020/2021. godinu

Link za preuzimanje

Izveštaj o radu direktora za 2019/2020. godinu

Link za preuzimanje

Izveštaj o realizaciji GPR-a za 2019/2020. godinu

Link za preuzimanje

Rasporedi časova u vanrednom stanju

Raspored časova u nižoj nastavi

Raspored časova u višoj nastavi

Letopis za školsku 2018/19. godinu

Letopis 2018/2019. godina

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2018/19. godinu

Link za preuzimanje izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2018/19. godinu

Godišnji plan rada za 2019/2020. godinu

Link za preuzimanje godišnjeg plana rada

Izveštaj o radu direktora

Link za preuzimanje izveštaja o radu direktora za školsku 2018/19. godinu

Godišnji plan rada za 2018/2019. godinu

Link za preuzimanje godišnjeg plana rada

Letopis za školsku 2017/18. godinu

Letopis za školsku 2017/18. godinu

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2017/18. godinu

Link za preuzimanje izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2017/18. godinu

Izveštaj o radu direktora

Link za preuzimanje izveštaja o radu direktora za školsku 2017/18. godinu

Statut OŠ "Miladin Bučanović"

Link za preuzimanje statuta

Letopis

Letopis za školsku 2016/2017. godinu

Godišnji plan rada za školsku 2017/2018. godinu

Godišnji plan rada za školsku 2017/2018. godinu

NOVOSTI

Naša škola je u saradnji sa udruženjem građana "Praurija" dobila tri računara. Snimak možete pogledati na linku ispod.

Snimak dodele računara

Link ka blogu Istorija: Istrorija